Fiske Kar til opdræt i dambrug mm.

Fremstilles nøjagtigt efter mål.

Leveringstid mindre end 4 uger.  

Se også kar størrelser her:

 

Kar fremstillet i stål moduler for indvendig beklædning med PE liner.

BS Teknik har udviklet dette system som anvendes til fiskekar for opdræt af Lakse og Ørred yngel.

Systemet egner sig endvidere til andre formål som feks. vandtanke til rense anlæg mm. 

Karene kan leveres i størrelser tilpasset kundens behov typisk mellem 5 m og op til 24m. Hvilket svarer til 1.100.000 L vand.

 

  • Reducering af transport udgifter

  • Fleksibel indretning af fabrik.

  • Mulighed for flytning af karene.

  • Demontage på få timer.

  • Minimal behov for kostbar beton.

 

Om karene:

Ved anvendelse af et unikt samlesystem er det muligt at samle et kar på 400 m3. på få timer.

Montering af tankene kan udføres af uuddannet arbejdskraft med et minimum af udstyr. Dog kræver svejsningen af inderlineren uddannet specialister i PE svejsning.

Alle delene til karene er fremstillet i Danmark på højteknologiske anlæg. Se endvidere montage beskrivelse herunder.

Opstilling:

Det er vigtigt at bundforholdene under karene er undersøgt for tilstrækkelig bæreevne.

Der skal forberedes en sokkel der som minimum har en indvendig diameter på (tankdiameter - 200 mm). Udvendig diameter (kardiameter + 600 mm.  

Stål modulerne opstilles med lodret stiver mellem svøbpladerne og trækkes rundt indtil sidste svøb møder den første. (8 meter tank har 11 svøb sektioner. Når nederste svøbrække er monteret kan spanterne forneden på tanken placeres. Disse har en indvendig diameter som svarer til tankens færdige diameter. Med den medfølgende samle beslag kan spanterne trækkes på plads mod de lodrette stivere. Med udgangspunkt i centrum rettes tanken på plads og fixpladerne kan monteres med betonankre for at sikre placeringen. Herefter kan den næste række svøb monteres på de lodrette stivere. Ved mellemplacerede spanter monteres disse efter færdiggørelse af en højde række.

 

Forberedelse til inderliner:

Bunden under inderlineren forberede og komprimeres. Her kan inderlineren lægges direkte på komprimeret sand eller støbt dæk. Her er der mulighed for at hæve bunden i tanken ved kegleformet bund.

Inderliner:

Inderliner fremstillet i PE eventuelt indfarvet.

Bund plade lægges i tanken og rørtilslutninger fra bunden tilpasses.

Den lodrette liner placeres og holdes på plads indtil svejsning er færdiggjort.

Svejsning mellem bund og sider skal sikres med hulkels liste hvorved svejsning sikres mod brud.

Ved toppen af tanken monteres kantrør som samler metalsvøb og inderliner.

 

Forstærkning af tankene ved montering af kegle spanter. 

Ved at montere kegle spanter forøges styrken så højere vanddybde kan tlllades.

Disse er fastgjort i samlingerne over de lodrette udvendige stivere.

Samtidig kan de lodrette stivere reduceres både i størrelse og pladetykkelse. 

Tank størrelser:

 

 

 

Tanke ø 8 m x 2.5m.Klik for stor billede

Kontakt information

B.S. Teknik.
Bent Sørensen
Østergaardsvej 1
6705 Esbjerg Ø
Tlf: +45 75 14 28 88
Fax: +45 75 47 08 88
Denmark

Kontakt os