Søjle lift.

På grund af skærpede krav, fra Arbejds tilsynet, om reducering af hyppige løft er dette udstyr udviklet specielt til levnedsmiddelindustrien.

Liften er udført i rustfrit stål og er fuldt pneumatisk og kræver ikke dyre installationer.

Løftehøjde op til 2000 mm.

Max belastning 40 / 80 kg.

Liften er udviklet for løft af dunke/sække. Herudover kan special tilpasninger for tømning af dunke bakker eller lign. udføres.

 

 

Pneumatik system.

For at anvende en trykluft cylinder er det nødvendigt at forøge slaglængden på denne idet slaglængden kun er det halve af cylinderens byggemål.

Der findes i dag typer som har dette system indbygget men disse egner sig ikke i vådt og agressivt miljø.

Sikkerhed.

To hånds betjening.

Systemet er forsynet med tohånds betjening.

Kravene hertil er samtidig aktivering af begge taster. Udstyret hertil er et godkendt integreret tohånds betjening som er CE mærlet og med sin særskilte godkendelse.

Nødstop.

Nødstoppet aflufter alle ventiler så betjening blokeres.

Afhængig af sikkerheds vurdering kan løfte cylinderen aflastes så denne går tilbage til bundposition eller bliver låst i positionen hvor nødstop aktiveres.

Reset.

Ved reset af pneumatik systemet skal nødstop tasten frigøres og reset aktiveres.

Herefter kan systemet genanvendes.

 

 

 

Kontakt information

B.S. Teknik.
Bent Sørensen
Østergaardsvej 1
6705 Esbjerg Ø
Tlf: +45 75 14 28 88
Fax: +45 75 47 08 88
Denmark

Kontakt os